Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

ПАЖЉИВ ПОГЛЕД У КОШНИЦУ

Преглед треба да буде што краћи и да омогући увид у снагу заједнице и квалитет матице, здравствено стање пчела и легла, количину и распоред хране

Лепе дане у марту треба искористити за најнеопходније радове на пчелињаку. Мартовско отварање кошница је, у ствари, први пролећни преглед пчела да би се стекао увид у постојеће стање и благовремено створили услови за бржи пролећни развој. Приликом тога се може установити снага заједнице, квалитет легла и матице, здравствено стање пчела, количина и распоред хране.

Преглед не треба почети без задимљавања, али умереног. Прво се убаци кроз лето, а потом у кошницу одозго, испод поклопне даске. Важно је да се пчеле поштеде раздраживања. Лупање, померање кошница и остало што их узнемирава треба избегавати, да не би дошло до издвајања пчела из клубета, а затим и до угинућа. Из истих разлога оквир се држи што ближе уз кошницу и полако се помери.

Да би се само установио положај и изглед пчелињег клубета, кошнице се делимично могу погледати и на температури 10–12 степени, а када је она испод 14 не треба померати рамове. Потпуно се могу отворити да би се погледало легло тек када температура пређе 17. подељак.

Прегледање треба да траје што краће. Снага пчелињих друштава процењује се према броју запоседнутих улица. Добро развијена заједница у кошници типа ЛР и АЖ у ово доба године заузима скоро све улице горњег наставка. Ако су пчеле у "полошкама" или ДБ кошницама по седам рамова, то је задовољавајуће.

Снага друштава оцењује се и по изгледу легла. Оно треба да буде компактно, без празних ћелија. До заостајања у развоју легла може доћи зато што је стара и лоша матица, слаба заједница, или има мало резервне хране.

Потрошња хране у зимским месецима није велика, Међутим, појавом првог легла нагло се повећава. Почетком марта у кошници треба да има најмање десетак килограма меда. Резерве се рачунају тако што, на пример, пун оквир "полошке" има 3–3,5 килограма меда, а оквир настављаче килограм и по мање.

С појавом легла пчеле почињу да воде битку за топлоту у кошници. У томе им треба помоћи задржавањем или додавањем утопљавајућег материјала. Ако постоје услови да се легло погледа, не треба пропустити прилику да се матици обезбеди квалитетно празно саће у центру клубета, намењено леглу.
 


С.Поробић
Март 2018.

 

Више прочитајте у новинама или електронском издању броја 551.