Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

PROVERITI ZDRAVLJE PČELA

Treba obratiti pažnju na bolesti, posebno na američku kugu, nozemozu, varou i krečno leglo

Prilikom jesenjeg pregleda pčelinjih društava treba obratiti pažnju na bolesti, posebno na američku kugu, nozemozu, varou i krečno leglo.

 Kada se izvadi ram s leglom, znaci američke kuge mogu se primetiti na poklopcima ćelija. Na prvi pogled leglo je raštrkano, kao da ga je zalegla najlošija matica, jer se, u stvari, nije izleglo. Osim toga, vide se rupice s nepoklopljenim ivicama, koje pčele prave želeći da izbace uginulo leglo. Ali, ono postaje lepljiva masa koju ne mogu da uklone. Poklopci su ulegnuti i za dno ćelije lepi se ova masa veličine vrha čiode. Ako se ćelija otvori, izgleda kao da je prazna.

 - Bolest se lakše i češće otkriva u jesen, ali na nju treba obratiti pažnju prilikom svakog pregleda legla – upozorava Toma Pavlić, stručnjak za bolesti pčela iz Rume. – Sigurno se može ustanoviti samo u laboratoriji, iako je prilično pouzdana i provera izvlačenjem larve uz pomoć čačkalice. Ako se ona rasteže, znači da je u pitanju kuga. Kada bolest duže traje, masa se suši i ne rasteže, pa treba otvoriti ćeliju. Ako je prazna, a ima i drugih praznih ćelija, opravdana je sumnja na američku kugu i neophodno je preduzeti sve zakonske mere, pre svega dati uzorak na analizu.

 Nozemoza je zarazna bolest odraslih pčela, radilica, matica i trutova, i stalno je prisutna, ali je vidljiva u periodu od januara  do aprila. U jesen se ne mogu uočiti nikakvi znaci. Razvija se zbog loše hrane, slabe ventilacije i vlage. Septembar je pravo vreme za suzbijanje nozemoze. Ovaj odgovoran posao treba obaviti istovremeno s poslednjim prihranjivanjem pčela. Najbolje je da se društva štite preventivno upotrebom "fumagilina". Tako će se uspešno sprečiti razvoj ove bolesti. Pokazalo se da je društvima koja su prethodne godine imala visok stepen zaraze, najbolje preventivno davati "fumagilin" s poslednjim prihranjivanjem šećernim sirupom u jesen (dva grama leka na tri-četiri litra sirupa). U februaru se ovaj antibiotik daje u šećernim pogačama. U proleće se okviri takođe mogu isprskati šećernim sirupom u kojem se nalazi "fumagilin".

 Napominjemo da je na pakovanjima "fumagilina" uputstvo za primenu. Isto važi i za lekovite pogače s ovim antibiotiku.

 Saće u košnici može se dezinfikovati parom sirćetne kiseline. Nastavci sa zaraženim saćem naslažu se jedan na drugi, a na vrh stavi posuda ili materijal natopljen kiselinom. Treba voditi računa i o higijeni vode na pčelinjacima. Ovo posebno važi za prisustvo mrtvih pčela u vodi u rano proleće.

 Varoa može da ima katastrofalne posledice na pčelinja društva. Tokom proleća razvoj krpelja zaostaje za razvojem pčelinje zajednice, dok se krajem leta broj ovih parazita povećava. Zbog toga u ćeliji može da se nađe i tri-četiri, pa i više varoa. Da se to ne bi desilo, već  tokom avgusta, septembra i oktobra treba davati lekove protiv ovog opasnog parazita.

 

S.Porobić

Septembar 2017.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 545.