Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

PROREĐIVANJE SUVIŠNIH LASTARA

Lačenje, ili uklanjanje suvišnih lastara, prva je mera koja se primenjuje, pojedini lastari se uklanjaju u periodu kada se jasno mogu razlikovati rodni od nerodnih

U ovom periodu u vinogradu  počinje zelena rezidba,   bez koje nema proizvodnje kvalitetnog grožđa.  Lačenje, ili uklanjanje suvišnih lastara, prva je mera koja se primenjuje. Ako izostane, nepotrebno bi se trošile hranljive materije, a previše lastara zagušuje špalir i povećava zasenjivanje. U mladim vinogradima je važna za pravilno formiranje uzgojnog oblika čokota i njegovu   pripremu za rod, odnosno regulisanje broja i rasta lastara. U rodnim, određuje ukupan broj rodnih lastara, cvasti i grozdova na čokotu. Tako se koriguje zrela rezidba i utiče na visinu prinosa i kvalitet grožđa.      

Lačenjem se sa čokota uklanjaju mladi lastari koji neće biti potrebni u tekućoj vegetaciji, ali ni za narednu rezidbu vinove loze. Do osnove se izbacuju svi nepotrebni lastari na stablu, glavi, krakovima, rodnim čvorovima... Prvo se odstranjuju  nerodni, odnosno svi jalovaci, koji su se razvili duž uspravnog dela kordunice i na  njenim kracima, osim onih koji treba da posluže za obnovu  rodnog čvora. Potrebno je  i na kondirima i lukovima jer doprinosi stvaranju povoljnijeg sklopa zelenih lastara, listova i grozdova, i obezbeđuje nesmetano prodiranje svetlosti i strujanje vazduha unutar čokota. U takvim uslovima lakše se odvija fotosinteza  i smanjuje pojava i razvoj gljivičnih bolesti na listovima i grozdovima. Preporučuje se da se ova mera primeni više puta u toku vegetacije, a prvi put dok su lastari dugački samo nekoliko centimetara.

S.M.

Maj 2016.