Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

PRIPREME ZA NOVI ROD

Mere koje će doprineti boljem obrazovanju cvetnih začetaka - roda za narednu godinu 

       Mrazevi, visoke temperature, suša, grad, bolesti i štetočine nisu jedini krivci za mali rod voća. Uzrok mogu biti i propusti proizvođača, naročito kada se zanemaruju agrotehničke mere u vreme kada počinje formiranje cvetnih začetaka - roda za narednu godinu. Kod većine voćnih vrsta to je tokom leta, posle zastoja ili prestanka intenzivnog rasta mladara.

    

Početak i tok formiranja cvetnih začetaka zavisi i od vlažnosti vazduha i zemljišta, količine hranljivih elemenata u zemljištu, vremena i načina đubrenja, uzrasta voćke, rezidbe…  Za odvijanje ovog procesa posebno je nepovoljna suša, naročito ako je praćena ekstremno visokim temperaturama. Zbog toga je zalivanje obavezna mera, ali se ne sme preterati, jer previše vlage u zemljištu može da bude štetno za proces obrazovanja cvetnih začetaka.  Umerena vlažnost utiče na njegovo pravilnije i brže odvijanje.

 

       Takođe, u uslovima kada se voda duže zadržava u zoni korena, dolazi do njegovog gušenja zbog nedostatka kiseonika. Stručnjaci savetuju da se zalivanje  prekine sredinom septembra. Kasnijim dodavanje vode može da se produži vegetacija, odnosno mladari i drugi organi ostaju nedovoljno odrvenjeni, u zimu ulaze nepripremljeni i postaju osetljiviji na niske zimske temperature.

       

       Važna pomotehnička mera je i zelena, odnosno rezidba koja se primenjuje tokom vegetacije. Odstranjivanjem nepotrebnih mladara reguliše se osvetljenost krune, pa orezane voćke koriste hraniva za dalji razvitak plodova, ali  i za  obrazovanje rodnih pupoljaka za narednu godinu. Kod kajsije ova mera se preporučuje i posle završetka berbe plodova. Tom prilikom se uklanjaju  polomljene i osušene grane, bilo da su oštećenja izazvana usled napada patogena ili mehaničkih povreda. Takođe, može se ukloniti i deo mladara koji rastu u unutrašnjosti krune da bi se povećala osvetljenost, smanjila transpiraciona površina i znatno povećala fiziološka aktivnost ostalih grana i listova. 

 

S.Malinović

Avgust 2018.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 556.