Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

PRIPREMA REZERVE HRANE

Da bi zimovanje bilo uspešno potrebno je obezbediti dovoljno zdravih pčela i ostaviti dosta dobre zimnice

Pčelari mnogih zemalja prvi septembar smatraju za pčelarsku Novu godinu, doj je kod nas uobičajno da to bude mesec ranije. Od Svetog Ilije, Sunce sve milije, narodna je mudrost koja odražava početak laganog smiraja prirode i neumitnog puta u zimu. Na pčelinjaku aktivna sezona medobranja je završena i to pčelinja društva osećaju po smanjenom unosu. Dani kraćaju i Sunce sve niže na horizontu prelazi svoj put što je jasan znak pčelaru da mora preduzeti sve potrebne radnje da bi svoja društva kvalitetno pripremio za prezimljavanje.

 

Da bi zimovanje bilo uspešno potrebno je obezbediti dovoljno zdravih pčela i ostaviti dosta dobre zimnice. Sada je trenutak da se upotpune rezerve pčelinje hrane. Ukoliko u košnici nema dovoljno kvalitetnog meda, ovaj nedostatak treba nadoknaditi prihranom sirupom od konzumnog šećera. Bitno je da se prihrana završi dok je u društvu letnjih pčela, koje će i onako biti zamenjene, a ne dopustiti da naporni posao prerade sirupa rade zimske pčele i time se iznuruju i skraćuju svoj vek.

 

U svakom pčelinjem društvu potrebno je da se nadje petnaestak kilograma kvalitetnog meda. Treba da bude rasporedjen u okvirima na kojima će se nalaziti pčelinje klube, a njegova lokacija već se lako može utvrditi pogledom na plodište. Med treba da bude svetao, nikako medljika. Medljika je med sa izuzetno mnogo mineralnih materija, što ga čini kvalitetnim za ljudsku upotrebu, ali je za zimovanje pčela poguban. Vari se sa velikim ostatkom što u zimskim mesecima predstavlja nerešiv problem. Poznaje se po tamnoj boji i pčele ga ne poklapaju. Ako medljike nema mnogo, prihranjivanjem šećernim sirupom u težinskom odnosu dva dela šećera na jedan deo vode, u količini od četiri do pet litara obezbediće se hrana za bezbedno prezimljavanje.

 

Mnogi pčelari koriste, a praksa pokazuje da su u pravu, vitaminske preparate, aditive za pčele, uobičajno nazivani forsapin. To je potpuno bezopasna materija i njena uloga je da pospeši opšte stanje pčelinje zjednice, poput aditiva koji se koriste u drugim granama stočarstva. Sada, kada se pčele pripremaju za zimovanje, on je višestruko koristan. Pre svega pospešuje opšte stanje svih radilica koje se nalaze u košnici, u boljoj su kondiciji pa kvalitenije ishranjuju kako maticu, koja više zaleže, tako i leglo, čineći svoje naslednice vitalnijim, a one su te koje trebe da dočekaju proleće. Znači, više kvalitetnijih pčela za zimu. Ko ima mogućnosti, može da spravlja sirup sa surutkom, zamenjući vodu ovom biološki vrednom namirnicom.

 

Kod košnica nastavljača potrebno je osloboditi sav prostor pčelama uklanjanjem matične rešetke. Mnogi mladi pčelari u dilemi su da li treba uzimljavati u gornjem ili donjem nastavku košnice. Pčelariti treba u skladu sa prirodom, nikako ne raditi protiv nje zbog nekih svojih hirova. U Langstrot Rutovim košnicama dovoljan prostor za jednu pčelinju zajedinicu sa dava nastavka. Njih treba dati pčlelama da posednu. Ako su matica i njena zajednica vitalnijia, biće im potrebno više svežeg vazudha i ona će svoje gnezdo približiti letu. Slabija, starija ili zbog nekog drugog, samo pčelama znanog, razloga zimljivija matica i njeno društvo povući će se u gornje telo gde je toplije. Tako ne činimo nikakvo nasilje nad ovim majušnim bićima; one ipak najbolje znaju gde će im biti najbolje.

 

D.Kreculj

Septembar 2018.

 

Više pročitajte u novinama ili u elektronskom izdanju broja 557.