Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

PRIPREMA PČELA ZA ZIMOVANJE

Početkom oktobra pčelama treba obezbediti dovoljno kvalitetne hrane i potpuni mir

Kada smo posetili Jana Kovača, pčelara iz Bačkog Petrovca, zatekli smo ga pored košnica, jer on u ovo doba godine nastoji da na pčelinjaku boravi što duže. Kaže da samo tako može uraditi sve što je neophodno za uspešno zimovanje pčelinjih društava. A zajednice koje su dobro zimovale tokom sezone sakupe i do 50 odsto više meda i ostalih pčelinjih proizvoda nego one koje su iz zime izašle oslabljene.

 - Uspešno pčelarenje ogleda se u dobroj i blagovremenoj pripremi pčela za zimovanje – kaže Kovač. – Ovaj važan posao počinjem detaljnim jesenjim pregledom društava u ranim prepodnevnim satima, kada je većina izletnica napolju. Pčele u jesen nepovoljno reaguju na uznemiravanja. Zato radim pažljivo i nastojim da košnice budu što kraće otvorene.

                   Detaljna jesenja kontrola

 Prilikom pregleda važno je da se ustanovi da li je u košnici prisutna matica, kakva je snaga društva, koliko ima meda i polena i kako je hrana raspoređena. Ako je potrebno, preduzimaju se odgovarajuće mere.

 Naš sagovornik ističe da je kvalitet matice najvažnji za opstanak pčelinjih društava. Zato vodi računa o tome da matica do kasne jeseni polaže jaja. Sredinom zime treba da polaže nova jaja, što je presudno za brzu obnovu zajednice i uspešnu pčelarsku sezonu.

                 Obavezno prihranjivanje

 - Pčelama tokom zime treba malo meda, ali to pčelare ne sme da zavara – upozorava Kovač. – Moja društva u LR košnicama u oktobru potroše oko dva ipo kilograma meda. U novembru, zavisno od jačine društva - 750 do 850, a u decembru oko 700 grama.

 Od januara pčelama treba oko kilogram hrane, a u februaru dva, tokom marta više od tri, a u aprilu čak oko osam kilograma. Zato Kovač tokom jeseni, zime i ranog proleća ne ostavlja društva bez dvadeset kilograma kvalitetne hrane.

 Ako u košnici nema dovoljno meda, ovaj pčelar u avgustu, najkasnije u prvoj i drugoj dekadi septembra, društva prihranjuje šećernim sirupom u srazmeri 2:1. To radi i u proleće, ako je potrebno. Na taj način podstiče maticu da polaže jaja, a pčele da bolje neguju leglo i obnavlaju društvo. Šećerni sirup dodaje pažljivo, u što kasnijim večernjim satima.

 

S.Porobić

Oktobar 2017.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 546.