Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

POPUNJAVANJE PRAZNIH MESTA

To može da se uradi običnom ili strmoglavom položenicom, ali samo na zemljištima otpornim na filokseru

Do pojave filoksere razmnožavanje vinove loze položenicama najčešće je primenjivano za popunu praznih mesta u vinogradu i brže umnožavanje pojedinih sorti, ali i radi zamene nerodnih čokota rodnijim i promene razmaka između redova. Čokot koji se na ovaj način razvije nalazi se na sopstvenom korenu i brzo propadne. Zbog toga je neophodan oprez. Ovaj način razmnožavanja može da se primeni samo na zemljištima koja su imuna na filokseru, a to su peskovi i peskuše. 

   Položenica samo na pesku

   Obična položenica se nekada primenjivala kod peharastog uzgojnog oblika koji je imao nisko stablo. U novije vreme se preporučuje samo kod onih čokota koji imaju  rezervni kondir u osnovi stabla. Iz njega se uvek razviju dugački lastari, tipične sortne debljine ili nešto bujniji. Za umnožavanje se mogu iskoristiti oba ili samo jedan lastar, odnosno stvoriti jedan ili dva nova čokota.

  Polaganje lastara u zemlju obavlja se u jesen pre nastupanja mrazeva. Nije preporučljivo da se ovaj posao radi u proleće jer niske zimske temperature mogu oštetiti   lastare namenjene za ovaj vid razmnožavanja. Na praznom mestu u blizini čokota iskopa se jamić  dubok 40 i širok 30 centimetara.  Ako će se položenicom stvarati sadnica koja će biti presađena na drugo mesto dubina jamića treba da bude 20-25 centimetara da bi se lakše izvadila iz zemlje. Zatim se izabrani lastar za položenicu blago savije i položi na dno jamića tako da mu vrh sa dva prava zimska okca ostane iznad zemlje na mestu  gde će biti nov čokot. Deo lastara koji se nalazi iznad zemlje priveže se za kočić ili drugi oslonac. U jamić se dodaje prvo površinska rastresita, a potom zemlja koja potiče od središnjih slojeva, i na kraju  ona koja je izvađena sa najveće dubine prilikom kopanja. Zemlja se   dobro ugazi i po potrebi zalije. Ako se radi u jesen, okca od izmrzavanja treba zaštititi humkom koja se rastura u proleće kada počne pupljenje.

 

S.Malinović

Oktobar 2017.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 546.