Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

OZIMI SPANAĆ

Traži kvalitetnu pripremu parcele, a na težim i nedreniranim zemljištima valja ga sejati na uzdignute gredice

Spanać je jednogodišnja biljka kratke vegetacije i dugog dana koji mu je neophodan za obrazovanje cvetnog stabla. Zbog toga, kada se proizvodi pri dugom danu i visokim temperaturama, brzo potera u cvetno stablo i takva proizvodnja ne donosi ekonomsku korist. Najbolje je da se gaji na manjim parcelama da bi se što lakše dopremio na pijace i u markete, tokom jeseni i proleća, kada nema uslova za obrazovanje cvetnog stabla.

   Za ovo povrće najbolja su laka plodna zemljišta propustljiva za vodu. Zanimljivo je da on može da posluži kao biljka indikator plodnosti zemljišta jer se na listovima, zbog promene boje, uočavaju čak i mikrorazlike u plodnosti na nekom terenu. Zahteva i velike količine vode. Kada ona nedostaje, razvija se sporo i daje sitne i nekvalitetne listove.

   Spanać u plodoredu dolazi na drugo mnesto i ne đubri se direktno stajnjakom. Mineralna đubriva, sa nižim sadržajem azota (800 kg/ha), unose se u dva navrata - polovina pred setvu a ostatak u rano proleće. U zavisnosti od vremena setve, u našim uslovima razlikuju se rana prolećna, jesenja i ozima proizvodnja. Za ozimu proizvodnju seje se u jesen, tokom septembra. Tada biljke prezime na polju i za ubiranje dospevaju u martu i aprilu.

   Za proizvodnju spanaća njivu treba poorati na dubinu 20-25 centimetara i kvalitetno je pripremiti. Na težim, nedreniranim i slabo ocednim zemljištima, kao i za ozimu proizvodnju, bolje je da se seje na uzdignutim gredicama. Ona je široka 60-100, i visoka 10-15 cm, a na njoj se seju dva ili četiri reda. Za hektar je potrebno 15-25 kg semena, što obezbeđuje povoljan sklop tako da nema proređivanja biljaka. Proređuje se samo u baštenskoj proizvodnji kada se seje ručno.

   Sa većih površina ubira se mehanizovano, u jednom navratu, dok se iz bašta bere više puta. Pri svakoj berbi otkidaju se donji listovi, a zeta i koren se avljaju da bi se formirali novi mladi listovi.

 

S.M.

Septembar 2017.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 545.