Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

MALINA IZ MATIČNIH ZASADA

Proizvodnja sadnica u rodnim zasadima se ne preporučuje jer je teško očuvati sortnu čistoću i  dobro zdravstveno stanje

Najbolje sadnice maline dobijaju se u matičnim zasadima. Oni se podižu u jesen, krajem oktobra ili u novembru, na temperaturi vazduha koja ne sme biti ispod nula Celzijusovih stepeni. Priprema  sadnica i tehnika sadnje su isti kao prilikom podizanja rodnih zasada.  

   U proleće posađeni izdanci se orezuju na dva do tri pupoljka, a kada izbiju novi i porastu oko dvadeset centimetara, stari deo se skraćuje do zemlje. Ukoliko mladi izdanci kasne sa izbijanjem i slabo napreduju, stari deo treba ostaviti i obavezno  ukloniti  cvetove ili plodove, ne dozvoljavajući da sazru. U protivnom, iz semena opalih zrelih plodova mogu se razviti sejanci. Listovi na bočnim grančicama starog dela izdanka doprineće boljem razvoju korena i izbijanju novih izdanaka.

   Tokom prve godine zemljište se redovno obrađuje ali se mora voditi računa da se ne povredi koren. Primena herbicida se ne preporučuje. Do kraja prvog vegetacionog perioda svaki posađeni izdanak daće, uz dobru negu, dva do tri nova izdanka. One koji su dobro razvijeni treba u jesen povaditi i koristiti za sadnju ili popunu praznih mesta u matičnjaku, a slabe orezati do zemlje. Svi ostaci posle vađenja izdanaka se iznose izvan matičnjaka i spaljuju. Zemljište se  obrađuje i po potrebi dodaju  đubriva. Na taj način stvaraju se povoljni uslovi za razvoj velikog broja izdanaka koji će tokom godine popuniti skoro ceo prostor u matičnjaku.

    Na kraju druge vegetacije, u toku jeseni, toplih zimskih dana ili ranog proleća, svi dobro razvijeni izdanci maline se vade iz matičnjaka, klasiraju, trape, pakuju i sade. Slabo razvijeni se orežu do zemlje i kao i prve godine svi ostatci  sakupe, iznose iz zasada i spaljuju. Izvađeni izdanak maline treba da ima najmanje pet žila dugih 10-15 centimetara, dobro obraslih žilicama i visinu od najmanje 50 centimetara.

 

S.Malinović

Novembar 2017.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 547.