Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

KUPOVATI SAMO U RASADNICIMA

Korenov sistem treba da je razvijen, spojno mesto dobro sraslo, a nadzemni deo zdrav i bez mehaničkih oštećenja, rupa ne sme biti ni duboka, ni plitka

Loš kvalitet voćnih sadnica ne može se nadoknaditi   agrotehnikom. Zbog toga ne treba zanemariti savet stručnjaka da se one kupuju samo u specijalizovanim rasadnicima. Prilikom odabira obratite pažnju na njihovo zdravstveno stanje. Ne smeju imati znakova bolesti niti mehaničkih oštećenja. Koren  i nadzemni deo treba da budu dobro razvijeni. Nije poželjno da su starije od dve godine. Ako se opredelite za one koje imaju prevremene grančice, već u drugoj godini možete očekivati značajniji rod.
   Od kupovine do sadnje sa sadnicama valja postupati  oprezno. NJihov koren se mora zaštititi od isušivanja slojem sitne zemlje ili peska. Iz ovog tzv. trapa vadi se i za sadnju  priprema samo onoliko sadnica koliko se može posaditi u naredna dva do tri sata.  Svaka od njih se   pojedinačno priprema. Sve povređene, sasušene i polomljene žile se skraćuju do zdravog dela, a duže na 15 do 20 centimetara tako da presek bude što manje kos da bi rane lakše zarasle. Korisno je da se neposredno pre sadnje koren potopi u smešu goveđeg stajnjaka i ilovače. Na taj način će se poboljšati kontakt korena sa zemljom, odnosno ožiljavanje i ukorenjivanje sadnica, a samim tim i njihov prijem.    
    Veličina rupa za sadnju zavisi od kvaliteta i prethodne pripreme zemljišta. U svakom slučaju, one moraju biti dovoljno široke i duboke da bi koren zauzeo što prirodniji položaj.
   Postupak prilikom sadnje vrlo je značajan za budući razvoj voćke. Prvi korak je  nagrtanje rastresite zemlje u rupu do visine gde će biti korenov sistem. Potom se postavlja voćna sadnica tako da koren bude pravilno raspoređen na sve strane. Greške se ne smeju praviti prilikom određivanja dubine sadnje. U slučaju kada je previša duboka, prijem je slabiji, voćke su kržljavije i slabije rađaju.  Nije dobra ni suviše plitka sadnja jer su takva stabla izloženija suši, slabije se razvijaju, a tokom obrade veća je mogućnost da se ošteti koren. Stručnjaci često napominju da se voćke  sade na istu dubinu na kojoj su bile u rastilu. To se lako određuje po boji kore: deo koji je bio u zemlji je svetliji od dela koji je bio iznad zemlje.

 

S.Malinović

Novembar 2018.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 559.