Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

HERBICIDI ZA RANE USEVE

Njihovo korišćenje mora biti racionalno zbog smanjenja zagađenosti životne sredine i troškova, te pravovremene zaštite useva

Korovi oduvek predstavljaju veliki problem u povrtarskoj proizvodnji. Zbog obilja hrane i vode, uz  gajene biljke bujaju i one nepoželjne. Da bi postigli veći prinos proizvođači nastoje da obezbede što čistiji usev, bez korova. Nekada je to obavljano samo mehanički, a danas i hemijski, odnosno herbicidima.

   Za većinu povrtarskih vrsta postoji više mogućnosti za suzbijanje korova herbicidima, tj. veći je izbor preparata i vremena primene. Da bi se odabrao najpogodniji ili, češće, kombinacija nekoliko preparata, potrebno je znati koji su korovi najzastupljeniji i izabrati onaj koji će uništiti prvenstveno njih. Napominjemo da se herbicidi razlikuju po stepenu efikasnosti na određene korove. Pogrešno izabran preparat čini veći trošak nego korist, a njihova primena mora biti racionalna da ne bi zagadili zemljište, vodu i vazduh.     

   Među lukovičastim vrstama najzastupljeniji je crni luk. On se sve više gaji iz direktne setve, te je važno napomenuti da je u tom slučaju osetljiviji na herbicide, naročito one koji se primenjuju posle nicanja. Tako, na primer, preparati na bazi oksiflurfena (Goal i Galigan  240-EC) se koriste u nižim dozama (0,3-0,75 l/ha), u „split“ primeni - u dva navrata u razmaku od nekoliko dana. Ovi herbicidi se koriste posle setve odnosno sadnje a pre nicanja, ili posle nicanja, kada je usev u fazi 3-4 lista, a deluju na travne i širokolisne korove.

   Osnovni herbicidi u ovoj  proizvodnji  su preparati na bazi pendimetalina (Stomp 33O E, Stomp aqua, Zanat, Zanat EW, Dost 330 EC, Agrostomp 330 EC, Pendisav 330 EC), a koriste se posle setve (sadnje) a pre nicanja useva i korova. Deluju na jednogodišnje travne i širokolisne korove. Protiv širokolisnih korova, koje ovi preparati „propuštaju“ (tatula, pomoćnica, ambrozija), veoma pogodnim su se pokazali oni na bazi fluroksipira (Starane 250, Bonaca EC). Primenjuju se kada je usev u fazi 3-6 listova, a korov ima 2-5 listova. Palamida se može uništiti jedino preparatima na bazi klopiralida (Lontrel 100), koji se primenjuje samo u usevu za proizvodnju glavica.

   Protiv divljeg sirka postoji više herbicida: Select super, Nikas, Rafal 120, dok Galolin mono sprečava rast širokolisnih korova, a prska se posle setve a pre nicanja useva ili posle nicanja, kada luk ima 2-3 prava lista.

   Krompir se od korova štiti posle sadnje a pre nicanja i posle nicanja i krompira i korova. U proizvodnji ranog (mladog) krompira, period gajenja je kratak i nije preporučljivo da se koriste preparati na bazi metribuzina, jer se obično posle njega u istoj godini gaji kupus koji je osetljiv na ostatke ovog herbicida. Posle sadnje a pre nicanja efikasni su Sencor WG-70, Senkor plus, Lord 700- WDG, Velton WG, Velton WP, Tribute 70 DF, Dancor 70-WG, Mistral, Buzzin 70 WG, Tor 70-WG, Metriphar 70-WG, Galolin mono. Doza zavisi od tipa zemljišta. Oni sprečavaju rast jednogodišnjih širokolisnih korova, a neki od njih mogu se koristiti i kada krompir nikne i ima pet do osam listova, ali u manjoj dozi. Neke sorte su osetljive na ove herbicide, pa o tome valja povesti računa pre primene. Frontier super (1,2-1,4 l/ha) suzbija veliki i mali muhar, divlji sirak iz semena, štir, pomoćnicu i dvornik. Stomp 330-E i drugi na bazi pendimetalina sprečavaju razvoj   muharike, divljeg sirka iz semena, pepeljuge, štira. Racer 25-EC i Resent 25-EC (2-4 l/ha) dobro deluju na gorušicu, štir, pepeljugu, a slabije na dvornik. Sencor WG-70 i ostali na bazi metribuzina najbolje deluju kada korovi imaju dva-tri centimetra. Kada se koriste posle nicanja, kiša ne sme da padne osam sati posle  prskanja. Preparat,  Arcade 880-EC primenjuje se posle sadnje a pre nicanja useva i korova  a pored metribuzina sadrži i prosulfokarb, pa mu je pojačano delovanje na pomoćnicu, kao i mnoge travne i širokolisne korove.

 

S.M.

Mart 2018.


Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 551.