Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

BRIGA ZA NAREDNI ROD

Posebno je važna pravilna zaštita od  bolesti i štetočina jer će sačuvati listove, neophodne za stvaranje i korišćenje hraniva u procesu obrazovanja cvetnih začetaka

Cvetni pupoljci maline obrazuju se krajem leta i tokom jeseni. Ovo je dugotrajan i veoma složen proces, koji se na novim izdancima završava tek pred cvetanje. Zbog toga je potrebno obezbediti sve uslove za njegovo  odvijanje jer od toga zavisi rodnost u predstojećoj vegetaciji. Malinjake  valja redovno negovati, a posebno ih ne treba zapostavljati u periodu od berbe do završetka vegetacije. Važno je stvoriti što povoljnije uslove za razvoj kvalitetnih i zdravih izdanaka koji će doneti rod  sledeće godine.  

    Pravilna zaštita  maline od  bolesti i štetočina  će  sačuvati listove, neophodne za stvaranje i korišćenje hraniva u procesu obrazovanja cvetnih začetaka. Stručnjaci preporučuju program zaštite koji obuhvata jedno zimsko tretiranje u vreme pucanja puoljaka, četiri prolećna, potom jedno prskanje posle berbe, koje se u slučaju potrebe može ponoviti, i jedno u drugoj polovini septembra, odnosno početkom oktobra. Često se navodi da su  prva dva tretiranja posle berbe plodova najznačajnija jer je to period najintenzivnijeg razvoja prouzrokovalča bolesti i štetočina i njime se obezbeđuje da izdanci zdravi uđu u zimu. Ono koje se primenjuje neposredno posle završene berbe i uklanjanja starih izdanaka (jul-avgust) namenjeno je suzbijanju bolesti lista i stabla, grinja, malinine mušice i muve galice. Za sva tretiranja preparati se koriste u skladu s preporukom stručnjaka.

   Vremenski uslovi često mogu biti ograničavajući faktor za pravovremenu zaštitu. Prema navodima stručnjaka, ukoliko se tretiranje radi na temperaturi vazduha višoj od 25 stepeni može doći do pojave ožegotina na vegetativnim delovima. Takođe, na visokim temperaturama dolazi i do isparavanja nosača aktivne supstance, zbog čega se čestice pesticida smanjuju, lošije prijanjaju i više su izložene dejstvu vetra. Da bi se izbegao negativan uticaj velikih toplota u letnjim mesecima tretiranje zasada treba raditi u ranim jutarnjim ili kasnim poslepodnevnim satima. 

    Neophodna mera u malinjaku posle berbe je i uništavanje korova. Ukoliko se izostavi, oni će biti konkurencija ostavljenim izdancima u hrani i vodi, koja je najpotrebnija malinjacima u julu i avgustu, a dobra su  podloga za razvoj štetnih organizama. Po pravilu, ne bi trebalo koristiti herbicide u zasadima dok se malina dobro ne ukoreni. Poslednjih godina neki herbicidi u manjim dozama upotrebljavaju se odmah posle sadnje. Ovde treba biti veoma oprezan i ne upotrebljavati ih bez prethodne konsultacije sa stručnim osobama. U rodnim zasadima gde se kombinuju mehaničke i hemijske mere, hemijske mere bi trebalo primenjivati samo u pojasu širine 0,5 metara sa jedne i isto toliko sa druge strane reda.

   Početak i tok obrazovanja cvetnih pupoljaka maline  zavise i od vlažnosti vazduha, količine hranjivih elemenata u zemljištu, vremena i načina đubrenja, starosti malinjaka…  Od ekoloških činilaca najveći značaj  imaju svetlost, toplota i voda. U uslovima velike zasenjenosti ovaj proces se otežano odvija, jer zasenjeni listovi stvaraju manje ugljenih hidrata koji su neophodni za njegovo odvijanje.

 

S.Malinović

Jul 2017.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 543.