Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

ПОШТОВАТИ ЗАХТЕВЕ КРУШКЕ

Сади се у одговарајућим условима и обавезно штити од крушкине буве и бактериозне пламењаче

Нередовна или слаба родност крушке често забрињава произвођаче ове воћне врсте. Стручњаци кажу да један од узрока може бити подизање засада у неодговарајућим условима, али и појава крушкине буве и бактериозне пламењаче, погрешан избор сорти...

   Ова воћна врста редовно и добро рађа када се засади на дубоким, аерисаним и плодним земљиштима, повољног водно-ваздушног режима. Ако су она непогодна, посебно у погледу физичких особина, треба настојати да се оне што пре поправе. На тешким, збијеним и влажним  то се може урадити дренирањем, додавањем органске материје, а понекад и калцификацијом. Лака и песковита се поправљају обилним ђубрењем органским ђубривима.

   Земљиште са високом  поџемном водом није погодно за гајење ове врсте. Копањем рупа до дубине од 100 центиметара лако се може утврдити његова пропустљивост. Уколико се вода у њима задржи три до четири дана после престанка падавина, то значи да је земљиште непропустљиво и треба га избегавати за подизање засада без претходне поправке, која подразумева подривање и постављање система дренажних канала. За ову воћну врсту препоручује се мрвичаста структура земљишта коју ваља редовно одржавати, а може да се наруши преобилним наводњавањем  или обрадом влажног земљишта тешким машинама итд.

    Недостаци непогодних положаја тешко се могу отклонити. Због тога треба бити обазрив приликом њиховог избора. Пре свега, неопходно је имати податке о клими одређеног подручја, најбоље за дужи временски период. Том приликом посматра се учесталост појаве мразева, потом количина и распоред падавина, појава града и ветрова… Не треба заборавити да је крушка љубитељ светлости и да јој   отворени положаји одговарају више него они у увалама и уским долинама. Најосунчанији су јужни, а најслабије осунчани северни положаји. Када се сади на великим надморским висинама постоји опасност од раних јесењих и позних пролећних мразева, односно ниских зимских температура и снажних ветрова.   

   Узрок неродности крушке може бити и појава крушкине буве и бактериозне пламењаче. Сузбијање крушкине буве треба почети обавезним зимским пркањем да би се уништила јаја и одрастао инсект. Основну заштиту ваља отпочети одмах после кретања вегетације, док се ларве нису потпуно развиле и док још није почело интензивно лучење медне росе. Тада су ефикасни многи инсектициди.

 

С.Малиновић
Фебруар 2018.

Више прочитајте у новинама или електронском издању броја 550.