Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

ZIMSKA VIZITA ZA ZDRAVO PROLEĆE

Da bi se znalo koje će bolesti i štetočine prezimiti na voćkama i zbog kojih će sledeće vegetacije biti potrebna intenzivnija ili slabija zaštita, svako stablo bi tokom zime valjalo detaljno pregledati

 

Koji će paraziti i prouzrokovači bolesti voćke pratiti od početka vegetacije, i kojih štetočina će biti na stablima, od kojih se mogu očekivati velike, a od kojih male  štete, može se već sada znati. Potrebno je da se tokom zime, kada u voćnjacima nema mnogo aktivnosti, stabla detaljno pregledaju. Za ovaj posao neophodno je oštro oko i znanje.
Svaki voćar treba da zna koje bolesti i štetočine su prisutne u njegovom voćnjaku, koje u komšijskim zasadima, koje su prošle godine pravile štetu. Takođe se valja podsetiti kako ti insekti izgledaju i gde provode zimu. Bolesti se teže otkrivaju, ali svakako treba znati gde i u kom obliku njihovi prouzrokovači zimuju. Tek tada se kreće u obilazak zasada i pregled voćaka.

 

Opalo lišće, grane, plodovi – izvor zaraze

 

Gljiva prouzrokovač čađave krastavosti jabuke i kruške prezimljava u zaraženom opalom lišću. To znači da lišće iz jabučnjaka u kojem je minule godine bilo krastavosti, ne treba zaorati, već sakupiti, izneti iz voćnjaka i spaliti.
Izazivač pepelnice jabuke zimuje sakriven ispod ljuspica na cvetnim i lisnim pupoljcima, i u proleće kreće zajedno s njima. Tada se u voćnjaku rezidbom moraju odstraniti grančice sa takvim pupoljcima. One se iznose iz voćnjaka i spaljuju, a nikako ne zaoravaju.
Bakterija ervinija, izazivač bakteriozne plamenjače jabuke, kruške, dunje, mušmule i gloga, prezimljava u opalom lišću, na zaraženim delovima voćaka i u plodovima. U zemljištu i na odrezanim delovima parazit gubi vitalnost,  ali se održava na svim zaraženim delovima koji ostaju na voćkama.
Monilija, gljiva koja prouzrokuje palež cvetova i trulež plodova jabuke, kruške, dunje, kajsije, breskve, zimu provodi u zaraženim, trulim plodovima koji vise na voćkama ili su pali na zemlju.
Prouzrokovači svih bolesti šljive prezime ušuškani u opalo lišće. Tafrina, gljiva koja izaziva kovrdžavost listova breskve, novu vegetaciju dočeka na kori drveta, izazivač rešetavosti u obolelim grančicama, a pepelnice se sakrije u pupoljke.

 

S.Mujanović

Januar 2019.


Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 561.