Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

PRVI USLOV ZA DOBAR ROD

Važno je da pažljivo odaberemo i vežemo za žicu najčešće jedan, dva ili, vrlo retko, tri letorasta iz jednog sadnog mesta, odnosno od pet do osam izdanaka po jednom dužnom metru, zavisno od sorte, njihove razvijenosti, gustine pupoljaka

 

Rezidba maline podrazumeva uklanjanje prošlogodišnjih izdanaka koji su već doneli rod, odstranjivanje viška nevezanih izdanaka koji tek treba da donesu rod i njihovo prekraćivanje iznad žice.

Pravilno vezivanje za žicu i orezivanje jedne su od najvažnijih agrotehničkih mera koje su u proizvodnji malina obavezne svakog proleća. Od načina obavljanja ovog posla najviše zavisi i kvalitet i rod malina u ovogodišnjoj berbi.

Evo, ukratko, šta i kako treba da urade malinari.

Izboru novih izdanaka maline koji donose rod tekuće godine mora se posvetiti najveća pažnja. Za posao izbora, podizanja i vezivanja rodnih izdanaka potrebna su dva radnika, i to sa što većim iskustvom. Iz jednog sadnog mesta obično se razvije više izdanaka nego što je potrebno da se veže. Za dobar rod biramo i vezujemo najčešće jedan, dva ili, vrlo retko, tri letorasta iz jednog sadnog mesta.

 

Zdravi, krupni i jasno vidljivi pupoljci 

 

Broj izdanaka koji će biti vezani i obezbediti nam maksimalan rod u tekućoj godini kreće se od pet do osam po jednom dužnom metru, zavisno od sorte, njihove razvijenosti, gustine pupoljaka... Radnik koji izdvaja i podiže izdanke, za vezivanje bira zdrave, srednje razvijene, sa najkraćim rastojanjem (internodijama) između pupoljaka.

Pupoljci treba da su zdravi, krupni, jasno vidljivi i da počinju sa najnižeg dela izdanaka, sa što manje visine. Izdanci treba da su ujednačene smeđežute boje po celoj dužini, bez znakova prisustva bolesti (mrke i svetle fleke). Prilikom vezivanja važno je da iz svakog sadnog mesta imamo po neki izdanak koji vezujemo, ako ne za gornju ono bar za donju žicu, da bi zasad uvek imao zadovoljavajuću gustinu.

Predebele i predugačke izdanke bez pupoljaka u donjoj zoni i sa dosta bočnih grana treba izbegavati. Ako je prosek visine izdanaka znatno iznad gornje žice, moramo je podići. Tako ćemo imati bolje iskorišćenje rodnog potencijala.

Prilikom vezivanja PVC vezivom potrebno je obratiti pažnju da to bude dovoljno čvrsto tako da se prekraćeni izdanci ne izvlače, da ne padaju van reda i da rastojanje među njima bude približno jednako.

 

Prekraćivanje izdanaka i bočnih grančica 

 

Rezidba maline podrazumeva uklanjanje prošlogodišnjih izdanaka koji su već doneli rod, viška nevezanih izdanaka koji tek treba da donesu rod i njihovo prekraćivanje iznad žice.

Prošlogodišnji rodni izdanci i višak ovogodišnjih koji nisu vezani uklanjaju se do osnove, i zajedno iznose iz zasada. Valja se potruditi da iz zemlje ne vire patrljci nepravilno zasečenih letorasta. Bočne grančice na vezanim izdancima, ako ih ima, skraćuju se na jedan pupoljak (5 cm) od vezanog (osnovnog) letorasta.

Prekraćivanje vezanih izdanaka treba uraditi tako da ostanu dva pupoljka iznad gornje žice. Na ovaj način se pravilno opterećuju rodne grančice i izbegava se naginjanje i prevrtanje špalira maline. Izdanci koji nisu dostigli gornju žicu skraćuju se takođe na dva pupoljka - iznad donje žice.

 

Mart 2019.

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 563.