Dobro jutro

Revija za poljoprivrednike i ljubitelje prirode

POŠTOVATI ZAHTEVE KRUŠKE

Sadi se u odgovarajućim uslovima i obavezno štiti od kruškine buve i bakteriozne plamenjače

Neredovna ili slaba rodnost kruške često zabrinjava proizvođače ove voćne vrste. Stručnjaci kažu da jedan od uzroka može biti podizanje zasada u neodgovarajućim uslovima, ali i pojava kruškine buve i bakteriozne plamenjače, pogrešan izbor sorti...

   Ova voćna vrsta redovno i dobro rađa kada se zasadi na dubokim, aerisanim i plodnim zemljištima, povoljnog vodno-vazdušnog režima. Ako su ona nepogodna, posebno u pogledu fizičkih osobina, treba nastojati da se one što pre poprave. Na teškim, zbijenim i vlažnim  to se može uraditi dreniranjem, dodavanjem organske materije, a ponekad i kalcifikacijom. Laka i peskovita se popravljaju obilnim đubrenjem organskim đubrivima.

   Zemljište sa visokom  podzemnom vodom nije pogodno za gajenje ove vrste. Kopanjem rupa do dubine od 100 centimetara lako se može utvrditi njegova propustljivost. Ukoliko se voda u njima zadrži tri do četiri dana posle prestanka padavina, to znači da je zemljište nepropustljivo i treba ga izbegavati za podizanje zasada bez prethodne popravke, koja podrazumeva podrivanje i postavljanje sistema drenažnih kanala. Za ovu voćnu vrstu preporučuje se mrvičasta struktura zemljišta koju valja redovno održavati, a može da se naruši preobilnim navodnjavanjem  ili obradom vlažnog zemljišta teškim mašinama itd.

    Nedostaci nepogodnih položaja teško se mogu otkloniti. Zbog toga treba biti obazriv prilikom njihovog izbora. Pre svega, neophodno je imati podatke o klimi određenog područja, najbolje za duži vremenski period. Tom prilikom posmatra se učestalost pojave mrazeva, potom količina i raspored padavina, pojava grada i vetrova… Ne treba zaboraviti da je kruška ljubitelj svetlosti i da joj   otvoreni položaji odgovaraju više nego oni u uvalama i uskim dolinama. Najosunčaniji su južni, a najslabije osunčani severni položaji. Kada se sadi na velikim nadmorskim visinama postoji opasnost od ranih jesenjih i poznih prolećnih mrazeva, odnosno niskih zimskih temperatura i snažnih vetrova.   

   Uzrok nerodnosti kruške može biti i pojava kruškine buve i bakteriozne plamenjače. Suzbijanje kruškine buve treba početi obaveznim zimskim prkanjem da bi se uništila jaja i odrastao insekt. Osnovnu zaštitu valja otpočeti odmah posle kretanja vegetacije, dok se larve nisu potpuno razvile i dok još nije počelo intenzivno lučenje medne rose. Tada su efikasni mnogi insekticidi.

 

S.Malinović

Februar 2018.


Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 550.