Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

KALEMLJENJE NA SPAVAJUĆI PUPOLJAK

Počinje proizvodnja sadnica voćaka, u praksi kalemljenje najčešće počinje krajem jula i traje sve do sredine septembra

Kalemljenje na spavajući pupoljak je jedan od  najraširenijih načina proizvodnje sadnica u rasadnicima. Lako i brzo se izvodi, omogućava proveru prijema posle desetak dana, odnosno period kalemljenja je dug pa ga je moguće ponoviti. Takođe, spojno mesto nije potrebno premazivati kalemarskim voskom, dok je postotak prijema kalemova visok, često preko 95 procenata.

   U praksi kalemljenje najčešće počinje krajem jula i traje sve do sredine septembra. Početak ovog posla dosta zavisi od mogućnosti odvajanja kore. Prilikom  određivanja optimalnog momenta treba imati u vidu da ukoliko se prerano uradi može da dođe do razvoja, odnosno kretanja umetnutog pupoljka, još tokom jeseni, posebno ako je ona duga. U takvim uslovima veća je mogućnost izmrzavanja mladara jer su nespremni ušli u zimu. Takođe, kada se radi posle optimalnog roka, zbog nižih temperatura, a time i smanjene kambijalne aktivnosti podloge otežan je prijem i srašćivanje umetnutog  pupoljka. Ovo je posebno izraženo u godinama kada u jesen rano zahladi, što dovodi do prestanka vegetacije i nepotpunog srašćivanja podloge i plemke. Nedovoljno srasli pupoljci najščešće stradaju tokom jačih  zimskih mrazeva.

 

S.Malinović

Avgust 2016

 

Više pročitajte u novinama ili elektronskom izdanju broja 532.