Dobro jutro

Revija za male proizvođače, hobiste i ljubitelje prirode

BIOFUNGICIDI UMESTO HEMIJE

Primenjuju se na različitim biljkama – povrću, voću, žitaricama, krmnom bilju i drugim gajenim vrstama

U zaštiti bilja dominiraju hemijske mere borbe, tj. korišćenje hemijskih sredstava ili pesticida. Globalni zahtevi vezani za smanjenje primene hemijskih sredstava koja se smatraju štetnim po životnu sredinu, uslovljavaju i razvoj novih, bezopasnih, održivih strategija u zaštiti bilja – biopesticida.

 

Biopesticidi podrazumevaju primenu korisnih mikroorganizama ili produkata njihovog metabolizma (otrovi, kristali, spore i antibiotici), biljnih ekstrakata i etarskih ulja u zaštiti bilja. Štite biljke delujući antagonistički na prouzrokovače bolesti, štetne insekte, nematode i korove, pri čemu su ekološki bezbedni. Takođe, korisni mikroorganizmi produkuju i vitamine, enzime i biljne hormone koji mogu delovati na imunološki sistem biljaka, povećavajući njihovu otpornost. Primenjuju se na različitim biljkama – povrću, voću, žitaricama, krmnom bilju i drugim gajenim vrstama.

 

Podela biopesticida je prema vrsti organizama koje suzbijaju - bioinsekticidi, biofungicidi, bioherbicidi i drugi, ili se mogu razvrstati prema grupama živih organizama (gljive, virusi, bakterije, nematode) koji su u službi aktivne materije biopreparata.

 

Biofungicidi su na bazi korisnih mikroorganizama – gljiva, bakterija i kvasaca, koji napadaju ili kontrolišu razvoj prouzrokovača biljnih bolesti.

 

M.V.

Jul 2016.

 

Detaljnije u julskom broju 531.